Nordsjo-kjokken-vask

Vasker

Det finnes et rikt utvalg av vasker til kjøkken. I vårt store sortiment har du mange vasker å velge mellom. Når du skal velge en vask til ditt kjøkken og bad er det viktig at du ikke bare tenker på stil og design, men også på bruken og hyppigheten.

Beskrivelse

Husk at ingen vasker er vedlikeholdsfrie, men at te, kaffe og kalkavleiringer ses fortere på noen typer vasker en andre. Alminnelige avleiringer vil alltid kunne fjernes. Hvilke vedlikeholdspreparater som skal brukes til de forskjellige vasketyper er individuelle, og derfor bør man alltid følge vaskeprodusentenes anbefalinger.

Trykk på en av linkene under for flere tips, og studer det store sortimentet i vår PDF. Her vil du finne god inspirasjon!

TMK Vasker: TMK-vasker_

TMK Light Vasker: TMK-LightVasker

PFP Vasker: PFP-vasker

Valg av kraner og kjøkkenvask

(PDFer er på dansk)