Monteringsveiledninger

For at få en problemfri oppstilling anbefaler vi å lese gjennom montasjeveiledningen punkt for punkt, før monteringen begynner. Da får du  et vellykket resultat, og får overblikk over hvilket verktøy, hvilke skruer og andre hjelpemidler, som skal brukes. Det kan spare mye tid og mulige sinne. Finn den veiledning som du trenger her.